Kto musi zgłosić rodzaj używanego paliwa do ogrzewania domu?

W Polsce istnieją przepisy, które nakładają na właścicieli domów obowiązek zgłoszenia rodzaju paliwa, którym ogrzewają swoje domy. Kto musi dokonać takiego zgłoszenia i dlaczego jest to ważne? W tym artykule przedstawiamy najważniejsze informacje na ten temat.

Kto musi zgłosić rodzaj używanego paliwa?

Obowiązek zgłoszenia rodzaju używanego paliwa do ogrzewania domu mają wszyscy właściciele domów jednorodzinnych oraz budynków wielorodzinnych. Zgłoszenie powinno być dokonane do właściwego organu gminy, który prowadzi ewidencję rodzajów paliw używanych do ogrzewania w danym rejonie.

Dlaczego jest to ważne?

Zgłoszenie rodzaju paliwa do ogrzewania domu jest ważne z kilku powodów. Przede wszystkim pozwala na kontrolę jakości powietrza w danym rejonie. Niektóre rodzaje paliw, takie jak węgiel, drewno czy olej opałowy, emitują szkodliwe substancje, które wpływają na jakość powietrza oraz zdrowie mieszkańców.

W przypadku nieprzestrzegania przepisów dotyczących rodzaju używanego paliwa, właściciel domu może być ukarany mandatem lub grzywną. W niektórych rejonach istnieją również programy dotacyjne, które przewidują wsparcie finansowe dla właścicieli domów, którzy decydują się na wymianę źródła ciepła na bardziej ekologiczne.

Jak dokonać zgłoszenia?

Zgłoszenie rodzaju paliwa do ogrzewania domu może być dokonane osobiście lub za pośrednictwem osoby upoważnionej. Właściciel domu powinien wypełnić odpowiedni formularz zgłoszeniowy i złożyć go w urzędzie gminy lub przez Internet za pośrednictwem platformy ePUAP. W formularzu należy podać m.in. rodzaj paliwa, rodzaj urządzenia grzewczego oraz datę uruchomienia.

Podsumowanie

Zgłoszenie rodzaju używanego paliwa do ogrzewania domu jest obowiązkiem właścicieli domów jednorodzinnych oraz budynków wielorodzinnych. Ma to na celu kontrolę jakości powietrza oraz ochronę zdrowia mieszkańców. Właściciele domów, którzy nie przestrzegają przepisów, mogą zostać ukarani mandatem lub grzywną. Aby dokonać zgłoszenia, należy wypełnić odpowiedni formularz i złożyć go w urzędzie gminy.