Jakie ubezpieczenia oferuje PZU Dom?

PZU Dom to pakiet ubezpieczeń, który obejmuje ochroną mienie i odpowiedzialność cywilną właściciela domu. W skład pakietu wchodzi kilka różnych rodzajów ubezpieczeń. W tym artykule omówimy, jakie ubezpieczenia oferuje PZU Dom.

Ubezpieczenie domu – informacje

Ubezpieczenie domu to podstawowe ubezpieczenie oferowane w ramach pakietu PZU Dom. Obejmuje ono ochroną przed szkodami, takimi jak pożary, powodzie, kradzieże czy zalania. Ubezpieczenie domu chroni mienie właściciela domu, w tym budynki, budynki gospodarcze, meble i sprzęty, a także elementy stałe, takie jak drzwi i okna. W ramach ubezpieczenia domu, można wykupić dodatkowe opcje, takie jak ubezpieczenie przed kradzieżą z włamaniem czy ochrona przed szkodami mechanicznymi.

Ubezpieczenie OC domu

Ubezpieczenie OC domu to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej właściciela domu. Obejmuje ono ochroną przed roszczeniami osób trzecich z tytułu szkód wyrządzonych przez właściciela domu lub jego domowników. Ubezpieczenie OC domu obejmuje szkody wyrządzone przez zwierzęta domowe, a także szkody wyrządzone przez domowników podczas wykonywania prac remontowych czy budowlanych.

Ubezpieczenie NNW domowników

Ubezpieczenie NNW domowników to ubezpieczenie na wypadek nieszczęśliwych wypadków, które mogą spotkać domowników. Obejmuje ono ochroną przed następstwami wypadków, takich jak trwałe uszkodzenia ciała, utrata zdolności do pracy czy śmierć. Ubezpieczenie NNW domowników obejmuje wszystkich domowników, w tym dzieci, osoby starsze czy osoby niepełnosprawne.

Podsumowanie

PZU Dom to pakiet ubezpieczeń, który obejmuje ochroną mienie i odpowiedzialność cywilną właściciela domu. W skład pakietu wchodzi kilka różnych rodzajów ubezpieczeń, takich jak ubezpieczenie domu, OC domu oraz NNW domowników. Ubezpieczenia te chronią przed szkodami wyrządzonymi przez czynniki zewnętrzne, a także przed roszczeniami osób trzecich czy nieszczęśliwymi wypadkami.